Wat leuk dat u zich wilt aanmelden als lid bij onze vereniging.

Om u aan te melden hebben wij  uiteraard wat gegevens van u nodig.

Wanneer u onderstaand formulier invult dan wordt deze verwerkt en ontvangt u z.s.m. bericht over de verdere ontwikkelingen van de AOBK.

tevens zult u van ons een bevestiging van uw lidmaatschap ontvangen.

Aanmeldformulier


Bij automatische incasso ga ik akkoord met de machtiging zoals vermeld op deze pagina.

Zonder deze machtiging kunnen wij uw aanmelding niet automatisch incasseren.

Ik ga akkoord met het gebruik van mijn persoonlijke gegegevens volgens het privacy statement van de AOBK.

 

Verhuisd? Of een andere wijziging, bv een nieuw emailadres, tel.nr., bankrekeningnr? Vul onderstaand formulier in en wij maken het in orde!

Wijzigingsformulier

Ik ga akkoord met de machtiging voor automatische incasso zoals vermeld op deze pagina. Zonder deze machtiging kunnen wij uw aanmelding/wijziging niet verwerken. *

Ik ga akkoord met het gebruik van mijn persoonlijke gegevens volgens het privacy statement van de AOBK.

Lidmaatschap/contributie

U gaat het lidmaatschap aan met onze vereniging voor een heel kalenderjaar.

Het bedrag van de contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering  jaarlijks vastgesteld. 

De kosten voor het lidmaatschap bedraagt:

  • Standaard lidmaatschap 32,50 euro p.j.
  • Gezinslidmaatschap 55,00 euro p.j. (u & uw partner samen lid)

Tevens hebben wij naast het reguliere lidmaatschap ook nog biljartlidmaatschap; 70 euro p.j. & schildercursuslidmaatschap; 55 euro p.j., zie voor informatie de pagina activiteiten. U kunt deze lidmaatschappen naast het reguliere lidmaatschap aangaan.

Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Contributiewijzigingen worden schriftelijk of via email kenbaar aan u gemaakt.

De betaling van de contributie vindt jaarlijks in Januari plaats.

Dit kan op basis van de door  u afgegeven incassomachtiging of door het zelf over te maken.

Nieuwe leden betalen nadat zij zich hebben aangemeld.

Machtiging

Door het insturen van het aanmeldformulier heeft u toestemming gegeven aan de AOBK om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank doorlopend een bedrag van uw rekening  af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de AOBK.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank.

opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap opzeggen dient schriftelijk of per email aan aobkatwijk@gmail.com te geschieden. U kunt ook onderstaand formulier gebruiken. Opzeggen kan tot en met 1 December van het lopende verenigingsjaar. De gehanteerde opzegtermijn is noodzakelijk aangezien u het lidmaatschap aangaat per kalenderjaar. Bij tussentijdse beeindiging van het lidmaatschap wordt geen restitutie over een deel van het jaar gegeven.

 

Afmeldingsformulier

Ik ga akkoord met het gebruik van mijn persoonlijke gegevens volgens het privacy statement van de AOBK.