Nieuws- & informatiepagina

Voor het laatste nieuws zit u hier goed.

Hier vindt u alles wat u weten moet.

Ook allerlei informatie vindt u hier.

Van ditjes, datjes, feitjes en weetjes tot een downloadformulier.

 

Weetje

Niet alle dieren hebben rood bloed

Bij de kleur van bloed denken we per definitie aan rood, maar niet alle dieren hebben net als de mens rood bloed. Het bloed van een bloedzuiger bijvoorbeeld is groen en dat van kreeften en spinnen is blauw.

 

Soeplunch van de AOBK 2024 in de Zwanenburg

Op 11 April 2024 was er weer een soeplunch, ook dit keer kon er middels inschrijven worden aangegeven of men er aan mee wilde doen, de lunch was geheel gratis en was toegankelijk voor leden- en niet leden.

De inloop was vanaf 11:30 maar de eerste eters dienden zich al veel eerder aan. Deze mensen moesten eerst even wachten want de zaal was nog niet geheel gereed maar spoedig ging de deur naar de zaal open en kon men een plaatsje zoeken, dat moest snel want de zaal was binnen een mum van tijd helemaal bezet. Wat fijn te merken dat hier veel animo voor is.

De lunch begon met een drankje en dat zorgde voor een goede sfeer.  Ook dit jaar was er een keuze uit diversen soepen met lekkere stokbrood en kruidenboter. Na opening van de voorzitter kon men beginnen met het uitserveren van de heerlijke soepen en er werd naar hartenlust gegeten. Het werd een hele gezellige en smakelijke lunch die werd afgesloten met een lekker toetje. We hopen dit nog vaak te kunnen doen. Het is toch heerlijk om met elkaar te eten en gezellig te kletsen tijdens een lekkere lunch.

Ook dit jaar zijn de soepen weer beschikbaar gesteld door de eetgemak groep, waar wij hen zeer dankbaar voor zijn, zonder hun zou het op deze manier niet kunnen, heel erg bedankt hier voor. Ook de inzet van de vrijwilligers die hier aan hebben meegewerkt mag niet onvermeld blijven, er is enorm veel werk verzet om dit mogelijk te maken, heel erg veel dank en waardering daarvoor, zonder hen is het onmogelijk! Meer foto's in de fotogalerij!


Paasviering donderdag 14 & vrijdag 15 Maart

Op donderdag 14- en vrijdag 15 maart zijn onze jaarlijkse paasmiddagen weer gehouden. Pasen was vroeg dit jaar maar het heeft u er niet van weerhouden om in grote getale op beide middagen aanwezig te zijn.

De  middagen werden geleid door op donderdag pastor de Boer en op vrijdag Ds. Christ, op beide dagen verzorgde Floor van Rijn het begeleidende orgelspel.

Nadat alle aanwezigen voorzien waren van koffie of thee met iets lekkers opende voorzitter Johan Messemaker deze bijeenkomsten door iedereen hartelijk welkom te heten. Hij vervolgde met een korte inleiding over wat Pasen nu precies voor ons betekend en las daarna een gedicht voor dat betrekking had op Pasen, dit gedicht werd lang geleden geschreven door Klaas Ouwehand maar is nog steeds actueel.

Daarna volgde samenzang en werden er liederen ten gehore gebracht door respectievelijk op 14 maart het samengestelde mannenensemble en op 15 maart het koor de “Vierboet” ,beiden onder leiding van dirigent Cor Varkevisser.

Er volgde een gebed en de paasmeditatie door de pastor / dominee en er werden voor de pauze diverse liederen gezongen door, wisselend de koren en in samenzang.

In de pauze werd er gecollecteerd om de onkosten enigszins beheersbaar te houden, er werd ruimhartig geofferd door de aanwezigen.

Tijdens de pauze werd een heerlijk bakje koffie of thee geschonken met gebak en was er gelegenheid even met elkaar te spreken.

Toen de pauze versteken was werd er wederom gezongen, door het koor en in samenzang en werd een paasverhaal gelezen door, op donderdag pastor de Boer, en op vrijdag door Dicky van der Spek.

Na nog gezongen te hebben werd er door de pastor / Dicky van der Spek een toepasselijk gedicht voorgedragen.

Na zang en gebed voor het eten, volgde de broodmaaltijd, er was heerlijk brood met een lekker slaatje en wederom koffie of thee. Bijzonder hierbij was dat de slaatjes door Dirk van den Broek Katwijk werden gesponsord waarvoor onze hartelijke en oprechte dank, ook de plantjes op tafel werden geschonken door een plaatselijke ondernemer, veel dank hiervoor. Ook fonds 1818 dank voor de donatie welke deze middagen mede mogelijk maakt.

In vervolg op de heerlijke broodmaaltijd werd er gedankt en sprak de voorzitter nog een woord van dank uit en wenste iedereen wel thuis. Bij de uitgang kreeg men nog een zakje chocolade eitjes mee, kortom twee zeer geslaagde paasmiddagen waar wij met dankbaarheid op terug mogen kijken. 

Voor foto's en video zie fotogalarij

Zangavond mmv het Schevenings vissersvrouwen koor

Op donderdagavond 18-01-2024 was de eerste zangavond van dit jaar in de Zwanenburg, dit keer met medewerking van het Schevenings vissersvrouwen koor. Het repertoire van het koor is voornamelijk het geestelijke lied maar ook luchtigere liederen worden wel gezongen. Voorzitter van de AOBK Johan Messemaker opende de avond en verwelkomde de koorleden en de in grote getale opgekomen toehoorders, waarna hij voor ging in gebed om een zegen te vragen over deze zangavond. Er werden mooie liederen gezongen, soms zong het koor en dan weer afgewisseld door samenzang tot de pauze waar koffie met koek werd geserveerd.

Na de pauze werd weer gezongen door zowel koor als de aanwezige toehoorders die het soms niet konden laten mee te zingen met de bekende liederen die werden gezongen.

We kunnen spreken van een zeer geslaagde en mooie avond die door alle aanwezigen zeer werd gewaardeerd, complimenten voor de wijze waarop het koor de liederen zong, verfrissend en met inhoud. 

Tenslotte beëindigde voorzitter Johan Messemaker de bijeenkomst en wenste een ieder wel thuis, waarna nog lang werd nagepraat door de diverse aanwezigen.

AOBK Kerstmiddagen seizoen 23/24 in de Zwanenburg

Op donderdagmiddag 14 december en vrijdagmiddag 15 december zijn de kerstmiddagen weer gehouden in de ons zo vertrouwde Zwanenburg die voor deze gelegenheid geheel in kerstsfeer was versierd. Ook deze beide keren was de belangstelling overweldigend. De beide middagen waren stampvol, iets waar het bestuur en de vrijwilligers heel blij mee waren, wat is er fijner dan met een vol huis kerst te vieren.

Nadat iedereen vanaf 14:00 uur binnen kon lopen en genieten van een lekker bakje koffie of thee, begon de kerstviering om 14:30 uur. Op donderdag was dominee van D.M. Heikoop uitgenodigd op vrijdag dominee J.B. Alblas.

Voorzitter Johan Messemaker verzorgde de opening en las een prachtig gedicht voor, daarna werd er door de dominee gebeden en een zegen gevraagd over de middagen waarna er afwisselend in samenzang werd gezongen zowel door het koor de “Vierboet” als het, voor deze gelegenheid, samengestelde mannenensemble, onder leiding van Cor Varkevisser, prachtige liederen werden ten gehore gebracht en er werd spontaan meegezongen tijdens de samenzang. De organist voor beide middagen was Floor van Rijn.

Toen was het de beurt aan de dominee met de schriftlezing en de meditatie die, hoe kan het ook anders, over het kerstevangelie ging, er werd stil en aandachtig geluisterd.

Tijdens de pauze met koffie en gebak werd er gecollecteerd, er werd ruim geofferd. Dank daar voor, het geeft aan dat ons werk wordt gewaardeerd, en daar zijn wij heel blij mee en op deze manier kan het ook verdere voortgang vinden. Daarna werd het programma hervat met samenzang en koorzang waarna er een kerstverhaal werd voorgelezen, op donderdag door Rie Kuijt en op vrijdag door Dicky van der Spek, en na weer een aantal liederen droegen de dames een mooi gedicht voor.

Na nog weer een samenzang en een aantal liederen door het koor ging de dominee voor in gebed voor de daaropvolgende broodmaaltijd. Er was volop brood en een croquet, koffie of thee waar gretig gebruik van werd gemaakt en er werd tijdens het eten uitvoerig met elkaar gesproken en van gedachten gewisseld.

Na het eten dankte de voorzitter voor het eten en bedankte een aantal sponsoren. Na het zingen van het “ere zij God” ging iedereen voldaan weer huiswaarts met een zakje overheerlijke Bonbons.

Twee hele geslaagde kerstmiddagen die door veel mensen als heel fijn werden ervaren en door velen werd de wens uitgesproken dat er nog maar vele van deze middagen mogen volgen. dat hopen wij als bestuur uiteraard ook.

Foto's en film zijn te zien op de fotogalerij 

Stamppotlunch in de Zwanenburg


Op 19 oktober 2023 was er weer een stamppotlunch, ook dit keer kon er middels inschrijven worden aangegeven of men er aan mee wilde doen, de lunch was geheel gratis en was toegankelijk voor leden en niet leden.

De inloop was vanaf 11:30 maar de eerste eters dienden zich al om kwart over 10 aan, die moesten toch echt nog even wachten omdat de zaal nog in gereedheid moest worden gebracht, maar uiteindelijk konden de deuren open en stroomde de zaal vol met ca. 110 mensen die stamppot kwamen eten.

De lunch begon met een drankje en dat zorgde voor een goede sfeer.  Ook dit jaar was er een keuze uit drie soorten stamppot: Zuurkool met worst, Stamppot Andijvie met een bal gehakt en Hutspot met kleine gehaktballetjes. Na opening van de voorzitter kon men beginnen met het uitserveren van de heerlijke stamppotten en werd naar hartenlust gegeten. Het werd een hele gezellige en smakelijke lunch die werd afgesloten met een lekker ijsje. We hopen dit nog vaak te kunnen doen. Samen eten met een praatje en een drankje is voor velen een heerlijke ontspanning en het sociale contact is ook voor veel mensen heel belangrijk en noodzakelijk.

Na sluiting van de voorzitter werd er nog lang nagepraat en werd er door velen waardering uitgesproken voor de organisatie en de sponsor en ging een ieder tevreden en met een voldaan gevoel weer huiswaarts.

Ook dit jaar zijn de stamppotten weer beschikbaar gesteld door de eetgemak groep, waar wij hen zeer dankbaar voor zijn, zonder hun zou het op deze manier niet kunnen, heel erg bedankt hier voor. Ook de inzet van de vrijwilligers die hier aan hebben meegewerkt mag niet onvermeld blijven, er is enorm veel werk verzet om dit mogelijk te maken, heel erg veel dank en waardering daarvoor, zonder hen is het onmogelijk.

Meer foto's in de fotogalerij

AOBK Openingsbijeenkomst nieuwe seizoen 2023 / 2024

Na een periode van meer dan twee maanden was het dan eindelijk weer zover, de opening van het nieuwe seizoen van de Algemene Ouderen Bond Katwijk.

Nadat iedereen van een mooie zomer heeft kunnen genieten is het nieuwe seizoen op vrijdag 1 september begonnen met een gezellige openingsbijeenkomst in dienstencentrum Zwanenburg.

Om 14:00 was er inloop met koffie en wat lekkers en om 14:30 opende voorzitter Johan Messemaker de bijeenkomst. Iedereen werd hartelijk welkom geheten en de voorzitter sprak over wat hij tijdens zijn afwezigheid heeft gedaan en vroeg of iedereen een mooie en goede vakantie heeft gehad. Verder refereerde hij aan het vrijwilligers tekort, en riep hij mensen op om ook vrijwilliger te worden of mensen er toe aan te sporen, het is momenteel erg moeilijk om goede vrijwilligers te vinden. Verder wenste hij iedereen een fijne middag toe.

Daarna was het de beurt aan de mevr. Lies van Beelen, Lies had een hele leuke presentatie over Katwijk van vroeger en het ontstaan ervan, ook waren er veel foto’s van bekende huizen en kunstwerken in onze gemeente. Verder vertelde zij dat er veel kunstenaars in Katwijk hebben gewoond en gewerkt. Heel leuk en interessant.

Na de pauze was het de beurt aan Arie van Rooijen met beeld en geluid, hij draaide leuke oude en nieuwe bekende muziek en had daar ook sfeerbeelden bij die betrekking hadden op Katwijk van vroeger en nu. Arie deed dit op geheel eigen wijze. Met een hapje en een drankje werd het al snel gezellig en er werd zelfs gedanst en men liep de polonaise.

Kortom ,een top middag die door ruim 110 mensen werd bezocht en zeker voor herhaling vatbaar . Wij wensen u een gezellig en gezond seizoen toe en hopen u vaak te mogen ontmoeten in de Zwanenburg.

Het bestuur.


Infomoment Spreekuur ouderenadvies in de Zwanenburg

 

Op dinsdagmiddag 6 juni was er weer een infomoment in de Zwanenburg.

Deze keer kwam Rita Smit vertellen over wat het spreekuur ouderen advies inhoud.

Rita begon met het vertellen over haar reilen en zeilen bij Welzijnskwartier, en dat ze nu in de Zwanenburg op haar stekkie zit samen met Maria van der Plas en dat ze haar volledig wil inzetten voor het welzijn van de ouderen.

Het wijkteam geeft ondersteuning aan ouderen die door allerlei verschillende oorzaken in de problemen komen. Rita somde enige problemen op die nogal veelvuldig voorkomen en het viel op dat er naar de uitleg aandachtig geluisterd werd.

Rita wijst in deze op het spreekuur wat daarvoor is, het is elke dinsdag van 14.30 — 16.00 uur, het staat ook vermeld op de agenda in de Katwijk Speciaal.

Aan het eind vroeg Rita of er mensen waren die ervaring hadden met’’ Katwijk rijdt Mee’’ hierin werden vanuit de zaal zeer positieve reacties ontvangen, deze werden dan ook zeer op prijs gesteld.

Rita bedankte de mensen voor hun aandacht en dat werd met applaus beantwoord.


Vrijdag 09 Juni wegens succes op herhaling spellenmiddag.

De AOBK organiseert op vrijdag 09 Juni een spellenmiddag. Aanvangstijd: 14:00uur.

De derde spellenmiddag op rij waarna er hopelijk na de zomerstop meer komen en dit een maandelijkse activiteit wordt, maar

dat is geheel afhankelijk en van u (de opkomst) en hoe het bestuur ertegen aan kijkt (evaluatie)

De kosten voor deze middag is euro 3,50, dit is incl. koffie/thee en een drankje.

Er zijn genoeg verschillende spellen om uit te kiezen en u kan ook meerdere spellen op deze middag spelen.

Ook is er deze keer een sjoelbak van de partij, er werd van verschillende kanten toch gevraagd om ook te kunnen sjoelen.

We hopen op net zoveel aanloop als in Maart en Mei en dat het weer een gezellige middag mag worden.

Stoere mannen dag was groot succes!

Op dinsdag 4 april organiseerde de A.O.B.K en Welzijnskwartier de eerste mannendag na Corona weer! Op de planning stond een bezoek bij de brandweer, KNRM en Scum.  

De start was bij de brandweer, de lunch werd gebruikt in de Zwanenburg, de middag bestond uit 2 delen een bezoek aan KNRM en daarna aan Scum

Lees hieronder wat een bezoeker van de mannendag vond:

Ik vond de mannendag leuker dan ik had verwacht, er was een gezellige groep mee en ik kwam veel oud bekende tegen. De middag was niet alleen heel gezellig, maar ook zeer leerzaam. Vooral bij de brandweer, omdat we hier zelf ook mee te maken hebben.  

De dag was goed georganiseerd en was fysiek makkelijk te doen. Ik vond het bij alle drie de locaties even leuk en wat me is bijgebleven is het bezoek bij Scum. Veel oudere hadden namelijk een negatief beeld van Scum, maar het bezoek is heel positief bevallen.  

Ik geef de dag een 8 en denk ik dat ik dan voor iedereen spreek. Zo'n mannen dag is erg goed voor de sociale contacten, dus als mijn gezondheid het toe laat ga ik de volgende keer zeker weer mee!  

En het volgende uitje is al gepland, mannen zet in uw agenda 12 juni van 14.00-16.30 een bezoek aan het Katwijks museum.

Opgeven bij de Zwanenburg 071-407169

 

 

Paasvieringen AOBK 2023

Beste mensen, op 30- en 31 Maart zijn onze jaarlijkse paasmiddagen weer gehouden, deze keer weer gewoon in ons “eigen” gebouw de “Zwanenburg” omdat het gevaar van Corona hopelijk achter ons ligt.

De  middagen werden geleid door op Donderdag Ds. van der Windt en op Vrijdag Ds. Smit, en op beide dagen zorgde Floor van Rijn voor het begeleidende orgelspel.

Nadat alle aanwezigen voorzien waren van koffie of thee met iets lekkers opende voorzitter Johan Messemaker deze bijeenkomsten door iedereen hartelijk welkom te heten. Hij vervolgde met een inleiding over wat de dagen in aanloop naar Pasen nu eigenlijk voor betekenis hebben.

Daarna volgde samenzang en werden er liederen ten gehore gebracht door respectievelijk op 30 Maart het koor “de Vierboet” en op 31 Maart het Mannen ensemble, beiden onder leiding van Cor Varkevisser.

Daarna volgde een gebed en de paasmeditatie door de dominee.

Er werden voor de pauze diverse liederen gezongen door, wisselend de koren en in samenzang. Voor de pauze werd er gecollecteerd om de onkosten enigszins beheersbaar te houden, er werd ruimhartig geofferd door de aanwezigen.

In de pauze werd een heerlijk bakje koffie of thee geschonken met gebak en was er gelegenheid even met elkaar te spreken.

In het tweede gedeelte werd er wederom gezongen door het koor en in samenzang, en werd een paasverhaal gelezen door op Donderdag Dicky van der Spek, en op Vrijdag Rie Kuit.

Na nog gezongen te hebben werd er door dezelfde dames een toepasselijk gedicht voorgedragen.

Na zang en gebed voor het eten, volgde de broodmaaltijd, er was heerlijk brood met een lekker slaatje en wederom koffie of thee. Bijzonder hierbij was dat de slaatjes door Dirk van den Broek werden gesponsord waarvoor onze oprechte dank, ook de plantjes op tafel waren geschonken door een plaatselijke ondernemer, dank daarvoor.

In vervolg op de heerlijke broodmaaltijd werd er gedankt en sprak de voorzitter nog een woord van dank uit en wenste iedereen wel thuis. Bij de uitgang kreeg men nog een doosje eieren mee voor Pasen. Kortom, twee zeer geslaagde middagen.  

Spellenmiddag 24 Maart

Vrijdag kon je inlopen om mee te doen met de activiteit die voor deze middag georganiseerd was, deze stond in het kader van spellen.

Denk aan rummikub, mens erger je niet, woordspellen, qwirkle, een leuk spel met stenen en zo waren er nog meer spellen, ook nieuwe spellen zoals qwix, regenwormen, etc. De kosten voor deze middag  was €3,50 incl. 2x koffie/thee met wat lekkers en een drankje.

Vanaf 14:00 uur zou de middag beginnen en wij de begeleiders waren zeer benieuwd of hier animo voor zou zijn.

Rond 13:30 kwamen de eerste personen binnen druppelen en dit liep gaandeweg op tot toch wel 25 personen die wel zin hadden in een gezellige middag spellen.

Nou gezellig werd het zeker: er werden verschillende spellen gedaan.

Verschillende tafels begonnen met rummikub, een andere tafel met een nieuw spel: alles op een kaart, weer een andere tafel met qwixx.

Na de koffie/thee  werden er spellen omgeruild en werd er bv een geheel nieuw spel uitgeprobeerd.

Sommige tafels speelde wel 3 verschillende spellen.

Het was een gezellige drukte en er werd heel wat afgelachen ook, vooral als er iets verkeerds ging.

Zo rond half vijf werd het spellen gestopt en gingen we met ze allen in een kring zitten met een drankje erbij en werd er geëvalueerd.

Wij, de vereniging wil graag weten hoe deze middag is ervaren, wat ging fout, wat goed, wat kan anders en of het een gezellige middag was waar de mensen het naar hun zin hebben gehad.

Als het bevalt kan dit een extra maandelijkse nieuwe activiteit worden.

Zo werd er de hele kring rondgegaan en eigenlijk was iedereen positief, er was er zelfs 1 die zei; volgende week ga ik weer.

Er werd nog gezellig nagekletst tot ongeveer 17:00 uur waarna er een einde aan kwam en een ieder weer langzaamaan op huis aan ging.

Suggesties van de deelnemers:

  • Zou leuk zijn als er ook een sjoelbak zou staan.
  • Spelletjes niet in competitievorm gaan spelen, dit is ontspannender
  • Zelf kiezen wat je wilt spelen

Conclusie:

Alle deelnemers hebben een erg leuke middag gehad en komen zeker terug als het weer georganiseerd wordt.


Zangavond m.m.v. Dameskoor Nieuw Perspectief

Op donderdagavond 16-02-2023 was er weer een zangavond in de Zwanenburg, dit keer met medewerking van het dames koor “Nieuw Perspectief” een koor dat is ontstaan voor en door medewerkers en vrijwilligers van Overduin.

Voorzitter van de AOBK Johan Messemaker opende de avond en verwelkomde de koorleden en de in grote getale opgekomen toehoorders, waarna hij voor ging in gebed om een zegen te vragen over de avond.

Na enige uitleg van de dirigente, die samen met haar man de muzikale en instrumentale leiding had, begon het koor met enige inleidende liederen met tussendoor bemoedigende woorden en uitleg over de gezongen stukken.

Daarna werden er prachige liederen gezongen, soms zong het koor een aantal bekende liederen en dan weer afgewisseld door samenzang met het publiek. Ook werd er een mooi gedicht voorgedragen. In de pauze was er een lekker bakje koffie en / of thee met koek.

Na de pauze werd weer gezongen waarna er opnieuw een gedicht werd voorgedragen, nu met een herkenbaar thema, “het witte kerkje”

We kunnen al met al spreken van een heel geslaagde en fijne avond die door alle aanwezigen zeer werd gewaardeerd, complimenten voor de wijze waarop het koor de liederen zong, verfrissend en met inhoud. We hopen het koor in de toekomst nog eens te kunnen bewonderen in de Zwanenburg.

Stoere Mannendag

Op dinsdag 4 april organiseren de AOBK en WZK weer een mannendag, we gaan op bezoek bij de Brandweer en de KNRM. Lijkt het u leuk om mee te gaan, meld je dan aan! Er is ruimte voor 50 man en let op, want vol is vol.

Programma:

-De mannendag begint om 10:15 uur bij de brandweerkazerne, hier krijgen jullie een uitleg.

-Hierna volgt een lunch in de Zwanenburg, aangeboden door AOBK — WZK

-Na deze lunch wordt de groep in tweeën gesplitst. De ene helft gaat naar de KNRM en de andere helft naar de SCUM. (Dit duurt ongeveer van 14:00-16:00 uur)

-Na een uur wisselen de groep van de SCUM en de KNRM om. Zodat iedereen op beide locaties is geweest.

-En ten slotte, sluiten we met ze allen af bij de SCUM en zit de mannendag er om 16:00 uur weer op!

Aanmelden voor de mannendag: in de Zwanenburg aan de balie,

 Telefonisch 0714071690 , of via de mail op  www.doemeeinkatwijk.nl 

Hopelijk tot dan! 

 

Overdragen kookgroep van WZK naar AOBK

De pollepels zijn overgedragen

De kookgroep van de Zwanenburg gaat verder onder de vlag van de AOBK.

De voorzitter van de Algemene Ouderen Bond Katwijk (AOBK), Johan Messemaker, nam symbolisch de pollepels in ontvangst in de huiskamer van de Zwanenburg. Maria van der Plas, wijkwerker van Welzijnskwartier, die samen met twee vrijwilligers, Ger Zuidervaart en Kees van Duijvenbode, de groep en activiteit vorm gaven, gaf ze over.  

 

De kookgroep is een groep van mannen die samen hun eigen maaltijd koken en nuttigen op donderdag. Maria ondersteunde en begeleide deze groep. Nu is zij per 2023 minder gaan werken, waardoor het voortbestaan van de groep in gedrang kwam. De AOBK zag de meerwaarde van de kookgroep en gaf aan dat ze het avontuur wel wilde aangaan voor een half jaar met uitzicht op een vast plek in hun activiteitaanbod. 

Ontstaan kookgroep
Welzijnskwartier is in 2018 gestart met de opzet van een kookgroep, na een goede start in de Schelp van een kookgroep was het een logische stap om in 2019 een groep te starten in de Zwanenburg. Tijdens de pandemie is de groep uitgegroeid tot een vriendengroep en zijn zij weer gestart met het wekelijks koken.

Overige informatie

Mail voor meer informatie mariavanderplas@welzijnskwartier.nl, aanmelden voor de kookgroep kan via en aobkatwijk@gmail.com 


Vrijwilligersochtend de Zwanenburg

Op woensdagochtend 25-01-2023 werd de jaarlijkse vrijwilligers bijeenkomst gehouden. Deze werd georganiseerd voor de vrijwilligers van het Welzijnskwartier en de AOBK. Maria van der Plas opende de ochtend door iedereen welkom te heten en met het toelichten van de onderwerpen die op het programma stonden. We begonnen met een bakje koffie / thee met wat lekkers erbij en er ontstond al snel een leuke en ontspannen sfeertje.

Daarna werd er een quiz gespeeld met als thema energie. Er werden een aantal leuke en interessante vragen gesteld welke men met meerkeuze vragen kon beantwoorden, alle aanwezigen deden enthousiast mee.

Het spel “levend memory” werd gespeeld, een spel met een koppel dat, aan de hand van uitbeelden door de aanwezigen, moest raden wat er bedoeld werd, ook dit werd enthousiast gespeeld.

Toen was het de beurt aan de energiecoaches, Teun Zwaan en Clemens lohuis, zij hielden een presentie over het energie verbruik in het algemeen en de mogelijke besparingen in het bijzonder, hoe kunnen wij zuiniger en goedkoper met energie omgaan. Een actueel onderwerp en dat bleek ook uit de vele vragen die gesteld werden. Ook was er voor iedereen een spaarlamp of tochtstrip om zodoende een aanzet tot besparen te geven.

Na de presentatie werd er een lekker drankje ingeschonken en konden de aanwezigen genieten van heerlijke soep, door Cor Varkevisser ter plaatse gemaakt, en stokbrood met kruidenboter, kortom een hele leuke, nuttige en gezellige vrijwilligers bijeenkomst.

De voorzitter van de AOBK, Johan Messemaker, bedankte iedereen hartelijk voor hun inzet en bereidwilligheid de afgelopen periode en benadrukte nog eens dat een vereniging niet zonder vrijwilligers kan en dat deze uitermate belangrijk zijn. Bij de uitgang werd er nog een presentje uitgereikt aan alle vrijwilligers waarna iedereen tevreden vertrok.


Eerste zangavond van het nieuwe jaar

Op donderdagavond 19-01-2023 was er weer een zangavond in de Zwanenburg, deze keer met medewerking van het koor “De Vierboet” onder leiding van Cor Varkevisser.

Waarnemend secretaris Jaap van Duijvenbode opende de avond en verwelkomde iedereen.

Na een inleidend lied dat door alle aanwezigen werd meegezongen ging Jaap voor in gebed en vroeg een zegen over de avond.

In de meditatie die daarop volgde werd de watersnoodramp in herinnering geroepen, het is immers bijna 70 jaar geleden dat Nederland en met name Zeeland werd getroffen door deze enorme ramp. Dit werd op boeiende wijze door Jaap verteld en vond veel gehoor bij de toehoorders.

Daarna werden er mooie liederen gezongen, soms zong het koor een aantal bekende liederen en dan weer afgewisseld door samenzang met het publiek. In de pauze was er een lekker bakje koffie en/ of thee.

Na de pauze werd eerst weer gezongen waarna Dicky van de Spek een prachtig gedicht voordroeg, het was muisstil in de zaal tijdens deze voordracht welke zowel inhoudelijk als op de manier waarop Dicky het voordroeg, bij iedereen binnenkwam.

Het geheel werd begeleid door Floor van Rijn op het orgel en we mogen spreken van een zeer geslaagde avond.

Tenslotte beëindigde voorzitter Johan Messemaker de bijeenkomst en wenste een ieder wel thuis.

Kerst Sing-Inn Atrium Zwanenburg dinsdagmiddag 13 December


Na een periode van Corona en niets doen, kon er gelukkig weer Kerst gevierd worden in de Zwanenburg. En zo werd ook het plan weer opgevat om een Kerst-Sing-inn te houden in het Atrium van de Zwanenburg. Met medewerking van Dunavie, WZK en AOBK werden de plannen uitgewerkt.

Op dinsdagmiddag 13 december was het dan zover, er waren wat stoelen neergezet maar al snel moesten er stoelen bijgehaald worden zodat alle 75 personen konden zitten in de koude hal. Ondanks de kou straalde de warmte er vanaf, eerst hete Maria van der Plas iedereen welkom en ook speciaal de afvaardiging van Dunavie. Er werd begonnen met samenzang en het koor de Vierboet zong ook enkele kerstliederen. Er werd gezongen van Komt allen tezamen tot Ere zij God. Na het samenzijn bedankte AOBK voorzitter Johan Messemaker iedereen die deze middag mogelijk had gemaakt. Hierna gingen we met z’n allen naar de zaal waar warme chocolademelk werd gepresenteerd ,met wat lekkers geschonken door Dunavie. Het bleef nog lang gezellig en daarna keerde iedereen tevreden huiswaarts.

 

Kerstviering 08 & 09 December 2022

Op donderdagmiddag 8 december en vrijdagmiddag 9 december zijn de kerstmiddagen weer gehouden. Nadat wij dit vorig jaar in het Anker moesten doen vanwege het toen nog aanwezige Corona virus, kon dit deze keer gelukkig weer in de ons oude vertrouwde Zwanenburg en de belangstelling was dan ook overweldigend.

Nadat iedereen vanaf 14:00 uur binnen kon lopen en genieten van een lekker bakje koffie of thee, begon de kerstviering om 14:30 uur. Op donderdag was dominee van Zanden uitgenodigd op vrijdag dominee Binnendijk.

Nadat voorzitter Johan Messemaker de opening verzorgde, werd er door de dominee gebeden en een zegen gevraagd over de middagen waarna er afwisselend in samenzang werd gezongen zowel door de “Vierboet” als het voor de gelegenheid samengestelde mannenensemble, dit onder leiding van Cor Varkevisser, prachtige liederen werden ten gehore gebracht en er werd spontaan meegezongen tijdens de samenzang. De organist voor beide middagen was Floor van Rijn.

Daarna was het de beurt aan de dominee met de schriftlezing en de meditatie die, hoe kan het ook anders, over het kerstevangelie ging.

Tijdens de pauze met koffie en gebak, was er een collectie waar gul werd geofferd. Dank daar voor. Daarna werd het programma hervat met samenzang en koorzang waarna er een kerstverhaal werd voorgelezen, op donderdag door Rie Kuijt en op vrijdag door Dicky van der Spek, en na weer een aantal liederen droegen de dames een mooi gedicht voor.

Na nog weer een samenzang en een aantal liederen door het koor ging de dominee voor in gebed voor de daaropvolgende broodmaaltijd. Er was volop brood en een slaatje, koffie of thee waar gretig gebruik van werd gemaakt en er werd tijdens het eten uitvoerig met elkaar gesproken en van gedachten gewisseld.

Na het eten dankte de voorzitter voor het eten en bedankte een aantal sponsoren en na het zingen van het “ere zij God” ging iedereen voldaan weer huiswaarts met een zakje heerlijke chocolade.

Twee hele geslaagde kerstmiddagen die door heel veel mensen als fijn werden ervaren.

Voor meer foto's & video's zie foto galerij.

Infomoment apotheker in de Zwanenburg

Deze week kwam apotheker Piet Ooms in de Zwanenburg om de mensen te informeren over de gezondheid. Na eerst welkom te zijn geheten door Maria vd Plas van WZK gaf Dhr. Ooms eerst een overzicht van het verleden en het heden van de Apotheek in Katwijk. Met wat plaatjes erbij via de beamer was dit al een interssant geheel. Hierna kwam de info over de botten, Ooms gaf uitleg wat het beste is om  de botten sterk te houden. Ook het medicijn gebruik kwam aan bod, verkeerd medicijngebruik kan de oorzaak zijn van onnodig vallen in huis, waardoor botbreuken kunnen ontstaan. Verder kwam het gebruik van vitamine D ook aan bod, over hoe en in welke periode van het jaar dit belangrijk is te gebruiken.

Hulpmiddelen op geneeskundig gebied kwam ook ter sprake, uitgelegd werd hoe je dat verkrijgen kan.

Preventie beleid medicijnen, Piet Ooms meld dat de meeste zorgverzekeraars je gaan verplichten om de door hun gekozen vervangende medicijnen moet gaan gebruiken, er zijn maar twee zorgverzekeraars die daar niet aan mee doen. Als laatste kwam de informatie via internet ter sprake. Ook een gesprek over het medicijngebruik en alles wat u gebruikt of dat wel nodig is, u kan daarover contact opnemen met de Apotheker.

Na de info bedankte Cor Varkevisser namens de AOBK en WZK Dhr. Ooms voor zijn aanwezigheid en uitleg. (foto's in fotogalerij te zien)

 

Gezellig lunchen met de creaclub

Donderdag 24 November was het weer zover; de creaclub ging uit lunchen bij strandpaviljoen Zee & Zon en niet voor de eerste keer.

Elke donderdagochtend is de creaclub actief In de Zwanenburg om gezellig samen te haken, breien, etc. en niet te vergeten gezellig bij te kletsen.

Ook deze donderdagochtend begon als een gewone crea-ochtend, gezellig kletsen en koffie drinken maar met de gedachte in het achterhoofd dat we zo rond 11:15 op weg zouden gaan naar het strandpaviljoen om lekker samen te eten. Dit was te merken aan de gesprekstof, iedereen had er geweldig veel zin in.

Zo rond 11:15 gingen de dames op weg en na opgeruimd te hebben ging ook ik op weg.

Bij aankomst waren de meeste dames al aanwezig en bestelde we een drankje. Het menu met 7 verschillende gerechten om uit te kiezen werd "bestudeerd" en er stond voor iedereen wel iets op wat lekker gevonden werd.

We kletsten er allemaal op los en ondertussen werden de gerechten geserveerd, werd er nog een drankje besteld en werd het stil, ja praten en breien tegelijk gaat nog wel maar praten en eten tegelijkertijd is toch iets moeilijker.

Na de maaltijd namen sommige nog een kopje koffie of een ijsje toe.

Rond 13:00 betaalde ik de rekening en nam ik afscheid van de dames, sommige gingen tegelijk met mij weg en andere bleven nog gezellg zitten, ik ging weer op weg naar de Zwanenburg om met een andere activiteit mee te doen.

Al met al een geslaagde, lekkere maar vooral een gezellige lunch wat wij zeker nog vele malen hopen te herhalen.

KERSTMIDDAGEN IN DECEMBER

Op donderdag 8 en vrijdag 9 December zijn er weer de jaarlijkse Kerstmiddagen.

Deze worden als vanouds in de Zwanenburg gehouden.

Vanaf 14.00 uur is er inloop met koffie en de middag begint om 14.30.

Er worden kerstliederen gezongen door een koortje en ook is er veel samenzang.

De middag word geleid door een plaatselijke predikant.

In de pauze is er koffie met wat lekkers en we sluiten af met een broodmaaltijd.

U kunt zich opgeven in de Zwanenburg.  

 

Najaarstocht AOBK

Op 4 november was het dan zover, om 10.45 uur  vertrokken we met 88 personen richting Maarssen.

Iedereen was goed gemutst en we hadden er ook veel zin in. Merkbaar is dat in deze moeilijke tijd de mensen behoefte hebben in een verzetje. Na een leuke omleiding via de Amsterdamse tunnels kwamen we rond 12 uur in Maarssen aan. In Maarssen ging we aan boord van het schip Silver Cloud voor een schitterende toch over de Vecht. Onderweg genoten we, onder het genot van koffie met gebak, van de mooie omgeving. Na de vaartocht reden we met de bus richting Woudenberg naar het restaurant Schimmel 1885, na een heerlijk drankje werd er begonnen aan het stamppot buffet.

De maaltijd werd afgesloten met een ijsje en chocolade saus. Om 17.30 uur vertrokken we uit Woudenberg en rond 19.10 uur arriveerden we veilig in Katwijk. De reiscommissie van de AOBK mocht veel positieve reacties in ontvangst nemen en iedereen ging voldaan naar huis.

 
Burendag 2022 op 24 September

In 2022 was op 24 September de burendag. Op burendag willen wij zoveel mogelijk mensen (buren) met elkaar in contact brengen en hoe kan dat anders dan met een lekker bakje koffie met iets lekkers in dienstencentrum Zwanenburg.

Om 09:30 begon de burendag in “de Zwanenburg”, er waren een behoorlijk aantal mensen op af gekomen om samen een bakje koffie te drinken en elkaar te ontmoeten of spreken. Er was dit keer veel te zien tijdens deze burendag, er was o.a. een expositie van het Katwijks museum, samen met de Stichting visserijdagen, die door Mevr. Wil van Beelen van deskundig commentaar werd voorzien.

Ook werd er doorlopend een film afgespeeld met beelden van Katwijk uit vroeger tijden, specifiek van de diverse Katwijkse wijken, zoals de toenmalige Zuid- en Noord maar ook de koestal en het molenblok.

Er werd in de week voorafgaand aan de burendag “Katwijkse kunst” aangeleverd door verschillende eigenaren en deze kunst werd ook ten toon gesteld in één van de hoeken van de zaal.

We kunnen spreken van een groot succes en bedanken de organisaties, WZK, AOBK en Katwijks museum en Stichting visserijdagen voor deze succesvolle en interessante buren dag.


Ochtendje koersbal in het Atrium van de Zwanenburg

Op Woensdag 21 September werd er in samenwerking met Dunavi, Welzijnskwartier en de AOBK een koersbal wedstrijd georganiseerd waar iedereen die mee wilde doen zich voor in kon schrijven.

Koersbal is een van de meest populaire sporten onder Nederlandse ouderen. Deze balsport lijkt een beetje op het bekende Franse jeu-de-boule en wordt vooral binnen beoefend. Veel mensen weten niet dat koersbal (in Engeland Bowls genoemd) een balsport is waarvan de geschiedenis tot wel honderden jaren teruggaat en was destijds vooral in Groot Brittannië populair.

Onder het genot van een kopje koffie of thee opende Maria van der Plas van WZK de ochtend, ook waren er een aantal mensen van de AOBK en Dunavi aanwezig. Rond 10:00 uur legde Lia Visser van de Koersbalclub de spelregels uit, dat was nodig omdat velen voor het eerst kennis maakte met het spel. Na de uitleg werd gestart met de eerste ronde en na een wat onwennig begin ging het al snel een stuk beter en de deelnemers werden steeds fanatieker. Sommige deelnemers hadden het snel onder de knie en weer anderen zorgden voor veel hilariteit door de ballen op de meest vreemde plaatsen de laten stoppen.

Na de eerste ronde was er koffie met gebak, het gebak werd door Dunavi verzorgd en was heerlijk en wij willen Dunavi daar dan ook hartelijk voor bedanken, daarna volgden nog een aantal ronden.

Uiteindelijk werd het een hele leuke, gezellige en sportieve ochtend en volgens velen voor herhaling vatbaar.

Zie meer foto's in de galerij.


Lady's day 19 September

Ook deze dag was een dag waar iedereen er zin in had om naar Boskoop te rijden, mede ook door de reacties van de voorafgaande groep dat het zo'n gezellige en leuke dag was geweest.

Nou we hebben het geweten, het werd een hele leuke gezellige bedoening, Leon onze gastheer van vandaag heette ons alle welkom voor we aan de koffie met gebak gingen en legde uit hoe de dag zou verlopen.

Tijdens de presentatie van de modeshow was Leon interactief met de dames en bracht het leuk met tussendoor een grap of een verhaaltje.

De lunch viel in goede aarde en daarna winkelen of de pubquiz.

Het winkelen ging vlot, ook nu waren de dames van Van Kloostermode erg behulpzaam en gaven goede adviezen, ook als iets niet bij je stond werd dit duidelijk gemaakt en eventueel iets anders gezocht.

Dit alles geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen dat er iets gekocht moest worden, totaal niet. 

Het winkelen de pubquiz, de prijsvraag, alles verliep vlotjes en de dames hadden het reuze naar hun zin.

Aan het eind van de dag ging iedereen na een erg leuke dag en bij sommige een legere portemonnee naar huis.

Daar dit zo een succes was heeft de vereniging voor het voorjaar al 2 datums ingepland, nl eind maart en begin april.

Hou dus de website en de infobrieven in de gaten zo rond Februari want u weet het: vol is vol.

Voor foto's zie de fotogalerij.

 

Lady's day 12 September

Een dag alleen voor dames.😊

De vereniging had via de post informatie ontvangen over een modedag bij Van Kloostermode te Boskoop.Dit leek ons leuk voor de dames van onze vereniging.

Na contact te hebben opgenomen werden er 2 datums geprikt, dit omdat het modehuis maar 50 personen kan herbergen.

Er werd een leuke infobrochure door ons gemaakt met inschrijfdatums.

Nou we hebben het geweten: beide datums waren binnen no time volgeboekt. 

Het was ook een geheel verzorgde dag, koffie met gebak bij aankomst, lunch en bij vertrek advocaat met slagroom toe.

Om 9:15 vertrok de bus en precies op schema want de dames waren ruimschoots op tijd bij de Zwanenburg, iedereen had zin in een dagje weg.

In de bus was het al een gekwek van belang, mijn oren suisde gewoon, wat ze allemaal te kwekken hebben, nou ik weet het niet.

Bij aankomst werden we ontvangen door een delegatie van dames die ons deze dag zouden verzorgen.

Deze begeleiden ons naar de zaal waar we koffie gingen drinken en uitleg over hoe de dag zou verlopen.

In het kort samengevat: na de koffie de modeshow, dan de lunch, dan werd de groep in 2én gedeeld zodat de ene groep vrijblijvend de winkel in kon en de andere groep ging met Kees mee, ja u leest het goed, er was ook 1 man aanwezig "die zat goed tussen al die vrouwen", voor de pubquiz waar je een prijsje kon winnen en als hoofdprijs een waardebon van 15 euro.

De Quiz was erg leuk en het werd een gezellige boel daar met Kees.

Het winkelen ging leuk, de dames van Van Kloostermode waren erg behulpzaam en vriendelijk en er is een hoop van hangertje gewisseld.

Aan het einde nog een advocaatje en de uitslag van raden hoeveel sjaaltjes er gebruikt waren voor een etalalepop als jurk.

Degene die het dichtste bij zat mocht een mooie tas uitzoeken. zie foto in de fotogalerij.

Al met al een hele gezellige dag en voor herhaling vatbaar zeiden de dames na afloop.

Ook de dames van Van Kloostermode vonden het een heel gezellige groep die we hadden en hopen dat we nog eens terugkomen wat we zeker gaan doen.

Voor foto's zie de galerij.

Curadomi op bezoek in de Zwanenburg

Op initiatief van WZK en AOBK was Curadomi uitgenodigd om een info te verzorgen over de thuiszorg.

Na verwelkoming door Maria van der Plas gaf Maria het woord aan Nicoline Kraayenoord  bijgestaan door wijkverpleegkundige Myrthe.

Nicoline zei zeer content te zijn over de vele toehoorders in de zaal en gaf in haar inleiding te kennen dat er toch steeds meer ouderen bijkomen en dat de aanwas van jongeren stagneert. Daardoor is het bijna onontkoombaar dat er steeds meer ouderen thuis verzorgd moeten worden omdat er in een tehuis geen plaats meer is. Dus zelfstandig blijven wonen is bijna een vereiste. Nicoline gaf dan ook aan hoe belangrijk het is dat men dan ook weet wat voor hulpmiddelen er zijn om de thuissituatie wat aangenamer te maken. De uitleg van Nicoline en Myrthe werd dan ook ter harte genomen en er werden vanuit de zaal ook vragen daarover gesteld. Op de vraag of je lid moet worden van Curadomi was het antwoord nee. Je kan zo via de huisarts met Curadomi in contact komen en die kunnen dan in de wensen voorzien.

Zo was het dan een nuttig info moment, de volgende info is op vrijdag 30 september en gaat over de mondhygiëne.

Cor Varkevisser

Secr. AOBK


Inloop wijkteam gemeente Katwijk

 

Binnenlopen bij het Wijkteam!

Vanaf 1 juni kunnen inwoners met vragen en zorgen ook zonder afspraak binnenlopen bij het Wijkteam. Dit kan op locatie Kwadrant op maandag, woensdag en vrijdag van 9:00 - 12:00. Samen met de Formulierenbrigade staan medewerkers van het Wijkteam voor iedereen klaar.

Het Wijkteam van de gemeente Katwijk is er voor iedereen!

Van jong tot oud kan iedereen op één plek terecht voor hulp en ondersteuning. Bij het Wijkteam kunnen inwoners komen met vragen of problemen waar iedereen mee te maken kan krijgen. Zit iemand bijvoorbeeld niet lekker in hun vel? Zijn er zorgen over de kinderen? Loopt de relatie niet lekker? Of zijn er geldproblemen? Welke vraag het ook is, hij kan gesteld worden aan het Wijkteam. Deskundige medewerkers bieden een luisterend oor, praktische informatie en ondersteuning.

Kijk op www.katwijk.nl/wijkteam voor meer informatie en actuele openingstijden. Voor contact kan men ook bellen op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur naar tel. (071) 406 50 00 of een e-mail sturen naar wijkteam@katwijk.nl.

 

 

Het mannengelegenheidskoor van de AOBK zingt verscheidene liederen bij de Paasviering.