Over het bestuur

Het dagelijks bestuur onderhoudt frequent contact voor de altijd lopende zaken en om calamiteiten direct, wanneer dit nodig is, op te lossen.

Het bestuur vergadert eens per maand, zodat altijd direct en adequaat gehandeld en mogelijk opgetreden kan worden als dit nodig is. Het vergroot niet alleen de saamhorigheid, maar men blijft up to date omtrent de zaken binnen De Zwanenburg.

 

Even voorstellen, het bestuur.

 

Johan Messemaker, Voorzitter.

Johan is een jonkie in het bestuur sinds Maart 2021.

Hij is al bekend met bestuursfuncties want hij is ook de secretaris van de Biljartvereniging, iets wat hij met veel verve doet. sinds17-06-2022 is hij Leen van der Plas opgevolgd als Voorzitter van de AOBK, johan is een vervend biljarter en mag graag grote legpuzzels maken

Johan is samen met Ina de Mooij de website beheerder / redacteur en zal zich ook bezighouden met het bijstaan van de secretaris  wanneer dit nodig mocht blijken.

Johan is sinds 17-06-2022 voorzitter van de AOBK (0612091101)

jo.messemaker@ziggo.nl

Jaap van Duijvenbodde, Secretaris

Jaap is tijdens de ledenvergadering van 2023 met algemene stemmen verkozen tot secretartis van de AOBK. Voor die tijd was hij interim voor Cor die voortijdig moest stoppen met het secretariaat.  MOB: 0650409166

...........

jbvanduijvenbode@gmail.com 

 

   

 

 

 

Cor Varkevisser, Ledenadministrateur

Cor Varkevisser is de ledenadministrateur van de AOBK, en niet voor niets er is nagenoeg geen lid die hij niet gesproken heeft of niet kent. Naast het secretariaat verzorgt Cor, samen met de penningmeester, de ledenadministratie op secure wijze, het is de preciesheid die Cor kenmerkt en hem zo geschikt maakt voor het werk als secretaris. Ondanks dat het secretariaat binnen een vereniging ontzettend veel werk met zich meebrengt schrikt hij niet terug om meerdere taken op zich te nemen, naast het secretariaat heeft Cor als dirigent ook “De Vierboet” onder zijn hoede evenals de gelegenheidskoren tegen kerst en pasen. Bij extra activiteiten of mensen op een andere wijze bijstaan is een beroep op Cor nooit te vergeefs. Zo werkt Cor mede aan het tot stand komen van de liturgieën voor de paas-en kerstmiddagen. Als secretaris maakt hij deel uit van het Dagelijks Bestuur, naast deze veelomvattende werkzaamheden is Cor ook op kerkelijk gebied actief binnen de pkk. (071) 407 33 78 corvark@hotmail.com 

Ina de Mooij, Penningmeester.

Mijn naam is Ina de Mooij en ben zo'n beetje sinds 2017 lid van de AOBK.                                                                                                         Al gauw kwam ik terecht in het vrijwilligerscircuit en van het een kwam het ander en rolde ik in het penningmeesterschap. Hier had ik geen tot weinig ervaring mee maar door veel oefenen en een cursus e-boekhouden ben ik er nu al aardig in thuis.                                              Daar kwam ook plotseling de wijzigingen in subsidie regelingen, dit werd de Maatschappelijke Agenda van de Gemeente Katwijk en dit vergt elk jaar best wel veel werk om dit rond te krijgen.

 Samen met het een ondersteunend team verzorgt ik de aanvragen voor financiële ondersteuning bij diverse fondsen. Het beheer van de website/facebook doe ik samen met Johan & Cor. Buiten al deze drukke werkzaamheden ben ik ook met andere vrijwilligers postbezorger als er nieuwsbrieven/jaarboekje rondgebracht moeten worden. (De AOBK maakt papieren nieuwsbrieven voor mensen zonder het internet) Bij de crea-club ben ik activiteitenbegeleidster op de donderdagochtend, wat ik met veel plezier doe, samen met de hulp van Arend, Ik kan niet altijd aanwezig zijn omdat ik ook nog deelneem aan het arbeidsproces en in ploegendienst werkt, dan is altijd Arend er om de dames van koffie e.d. te voorzien). 

Daarnaast ben ik de voorzitter van de vereniging I.O.V., deze heeft elke dinsdagavond een activiteit.

Als penningmeester maak ik deel uit van het dagelijks bestuur.

0657061492 klaasje@telfort.nl 

Jan Zuijderduijn, Kantine beheerder.

Jan is als bestuurslid verantwoordelijk en aanspreekpunt voor het reilen en zeilen binnen de accommodatie van het Dienstencentrum, regelt de inkoop en zorgt ervoor dat nooit wordt misgegrepen.

Jan toont zich altijd een zeer betrokken bestuurder en is nooit te beroerd om bij te springen en adviezen te geven bij tussendoor activiteiten. Ondanks dat Jan de 82  gepasseerd is, is dit niet te zien, niet aan zijn uiterlijk niet aan zijn werk, gewoon doorgaan is zijn motto. Het werk wat verricht wordt om alles op zijn plaats te zetten, schoon te maken en op te ruimen wordt vaak onderschat, het gebeurd meestal als iedereen al vertrokken is, we varen er wel bij. Naast al dit werk is Jan ook de activiteiten begeleider bij kaartclub de Zwanenburg waar hij het klaverjassen begeleid samen met Arie van Beelen en Arend Vlieland. 071-4074647 fam.zuijderduijn@kpnmail.nl 

Arie van Beelen, Bestuurslid

Arie is met zijn 66 jaar nog een van de jonkies in het bestuur, natuurlijk spant de penningmeester de kroon in deze, zit in de begin jaren van zijn bestuurlijke leven hetgeen niet wil zeggen dat het een leerling is. Arie weet van aanpakken zo is hij als coördinator nauw betrokken bij de 1e organisatie buiten de deur door de corona perikelen. Respect voor de manier zoals hij de contacten legt met de beheerders van het zalencentrum het Anker, reserveren, vast leggen, coördineren wat is er mogelijk waar moet opgelet worden. Zeker in corona tijd geen sinecure. Verder is Arie actief begeleider van de kaartclub en legt ook zelf graag een kaartje en was hij een van de eerste die bereid was om mensen naar en van de Zwanenburg te rijden. Als bestuurslid vertegenwoordigt Arie ook de biljartvereniging binnen onze Bond. Naast zijn werk voor de Algemene Ouderen Bond Katwijk is Arie zeer betrokken als vrijwilliger bij de Duinrand. (071) 401 48 02 arie_lijda@hotmail.com

Arend Vlieland, Bestuurslid

Het is niet even simpel wanneer je zich aanmeldt bij een club en gelijk gevraagd wordt om diverse functies op je te nemen maar zo ging het wel bij Arend, je komt binnen stappen en er is gelijk van alles aan de hand en ze hebben je gelijk overal voor nodig. Je kent niet eens alle mensen maar Arend heeft getoond nergens voor terug te schrikken en pakte het met verve aan, hij is een onmisbare schakel geworden binnen de kantine commissie nooit wordt vergeefs een beroep op hem gedaan. In de kaart commissie zorgt hij ervoor dat de standen juist worden ingevuld al komt van kaarten in Corona tijd weinig terecht. Samen met Arie van Beelen is hij coördinator voor de activiteiten buiten de deur, het vraagt nogal wat zorgvuldigheid en vooruit kijken. Werk buiten het beeld van velen wat ontzettend belangrijk is voor de leden van de AOBK. 071-4030720 arendria@casema.nl 

 

Jannie van de Boon, Bestuurslid

Mijn naam is Jannie van der Boon , bijna 65 jaar en sinds afgelopen zomer ben ik bestuurslid van de AOBK en enkele weken daarvoor ook van de IOV. Ik ben getrouwd met Johan en trotse moeder van 2 zonen. Heb een kleine 30 jaar gewerkt als administratief medewerkster/ boekhoudster: is ook eigenlijk mijn passie…. Met cijfertjes werken etc. Daarna ben ik een periode ziek geweest en sinds 2012 niet meer gewerkt. Sinds ongeveer 3 a 4 jaar lid van de AOBK waar ik heel veel plezier aan beleef. Ben een van de jongste maar heb het echt ontzettend naar mijn zin. Vlak voor de zomer mij aangemeld als vrijwilliger bij de AOBK en de IOV en ook dat doe ik met heel veel plezier. Vind het heerlijk om met de mensen om te gaan en de gezelligheid die je ervoor terug krijg. Vind het erg belangrijk dat men elkaar kan ontmoeten en plezier hebben met elkaar, een praatje kunnen maken etc. Ik hoop dat ik mij nog vele jaren nuttig kan maken  als bestuurslid/vrijwilliger van de AOBK en de IOV: doe mijn uiterste best maar schroom niet om het mij te zeggen als ik iets verkeerd doe, daar leer ik alleen maar van. Hopend op een fijne tijd met jullie allen en ik hoop dat ik mij nog vele jaren nuttig kan maken.

0618244299  jannievanderboon@icloud.com

 

Een mail naar aobkatwijk@gmail.com is en blijft het simpelst.