Over AOBK

Het ontstaan van de Algemene Ouderen Bond Katwijk (AOBK) komt voort uit de voormalige ANBO afdeling Katwijk. Door o.a. een koerswijziging van de landelijke vereniging bleek er geen plek meer te zijn voor plaatselijke afdelingen. Om de leden niet in de kou te laten staan is na veel wikken en wegen besloten om de AOBK op te richten.

De oprichtingsakte is op 1 Maart 2016 ondertekend onder het toeziend oog van notaris Van der Plas en is daarmee officieel geregeld.

Doelstelling:

  • Een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens senioren, zodat zij -naar vermogen- in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
  • het behartigen van de belangen van senioren zowel individueel als collectief in de Gemeente Katwijk en omstreken, waarbij op sommige gebieden met andere organisaties als het nodig is mee wordt samengewerkt.

De AOBK is als vereniging geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

De AOBK is aangesloten bij:

Deze organisaties behartigen de belangen van ouderen op diverse manieren.

Het Dienstencentrum "De Zwanenburg" kenmerkt zich, naast de activiteiten van het Welzijnskwartier, als een bolwerk van vele activiteiten voor de 50+ gemeenschap in Katwijk.

Het is niet alleen spelletjes doen wat de klok slaat. Hoewel dit natuurlijk een leuke ontspanning is en blijft voor vele mensen, zijn er ook serieuzere zaken welke De Zwanenburg kenmerken. In de maanden februari - maart wordt er druk gewerkt aan het hulp verlenen van de belastingformulieren, de HUBA. De inwendige mens wordt er niet vergeten, maar daarnaast wordt ook aan de behoefte van geestelijke verbondenheid gewerkt.

Naast de vele activiteiten welke wekelijks terugkomen zoals het Schilderen, Biljarten, het Zangkoor, de damessoos, de kaartclub met zowel het Jokeren als het Klaverjassen of de maandelijks terugkerende Bingo en zangavonden, zijn er ook activiteiten die minder frequent voorkomen zoals de hierboven genoemde HUBA of de kleding verkoop welke in het voor-en najaar georganiseerd worden. Daarnaast staan er ook nog voorlichtingsbijeenkomsten op de agenda, worden er middagen georganiseerd met Pasen en met Kerst. En natuurlijk mogen we de reiscommissie niet vergeten welke garant staat voor een betaalbaar dagje uit. Activiteiten genoeg dus.

Onder de kolom activiteiten vindt u een overzicht van de reguliere activiteiten, wat ze precies inhouden en wanneer deze plaatsvinden. In de kolom agenda kunt u lezen als er een activiteit wordt georganiseerd buiten de reguliere activiteiten om. Daar vindt u alle informatie die u nodig heeft om aan deze activiteit mee te doen.

In deze website vind u dus zoveel mogelijk informatie over alles wat de AOBK doet, we moeten echter 1 kanttekening plaatsen en dat is dat er best wel onvolkomenheden in deze website zullen bevinden. Wij vragen u hier begrip voor, alles stellen wij in het werk om via de nieuwsbrief u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen binnen onze Bond, volg deze dan ook. Ontdekt u onvolkomenheden of onjuistheden op wat voor een vlak dan ook laat het ons weten. De opstellers van deze website kunnen dan ook nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Het is een samenspel tussen het bestuur van de AOBK en de leden. Samen en met elkaar trekken ze de kar, zetten zich in voor de bestaande activiteiten, maar staan ook open voor nieuwe ideeën en initiatieven.